Miljö & hållbarhet

P1010125

MILJÖ & HÅLLBARHET

Miljö och hållbarhet är utgångspunkt i vårt utvecklande av Hjortsby Torp – Country Living & Golf. Vi kommer bland annat att ta ett helhetsgrepp för vår kommande kommunikation, genom den här nya hemsidan och vår nya logotyp, och dessa ska tydligt förmedla vårt förhållningssätt till hållbarhet.

Vi vill eftersträva en tydlig kommunikation där vi berättar hur vi ska agera (våra mål) och hur vi kan reducera det negativa och optimera det positiva med utgångspunkt hållbarhet.

Vi ska skriva en handlingsplan om hur vi kan bli välförankrade i den lokala ekonomi, bedriva ett genomtänkt miljöarbete och att aktivt värna om områdets natur och kultur värden och samtidigt erbjuda gott värdskap. Vi ser fram emot att presentera våra mål och en handlingsplan senare i år.